Sophie C a r o l i n e Christiane Lüer

Kontext

Sophie C a r o l i n e Christiane Lüer F r i e d r i c h Wilhelm Degener Johann Christoph Degener Johann Christian F r i e d r i c h Degener Johanne Dorothee Louise Lüer Marie Sophie E l i s a b e t h Mummenthey Heinrich F r i e d r i c h Wilhelm Degener Carl Friedrich Wilhelm Degener Friedrich Wilhelm Heinrich Degener

Eltern

Vater Geburtsdatum Mutter Geburtsdatum

Partner & Kinder

Partner Geburtsdatum Kinder
 F r i e d r i c h Wilhelm Degener 1836  Heinrich F r i e d r i c h Wilhelm Degener
 Carl Friedrich Wilhelm Degener
 Friedrich Wilhelm Heinrich Degener

Ereignisse

Ereignisart Datum Ort Land Beschreibung
Geburt 1835
Tod 1890

Fakten

Media

Notizen

Quellen

Verwandtschaft

NameVerwandtschaftsgradGeburtsdatumGeburtsortSterbedatumSterbeort
Partner
F r i e d r i c h Wilhelm DegenerEhemann18361876
Kinder
Friedrich Wilhelm Heinrich DegenerSohn18691959
Carl Friedrich Wilhelm DegenerSohn1867
Heinrich F r i e d r i c h Wilhelm DegenerSohn18581944
Enkel
Friedrich Karl Wilhelm DegenerEnkelsohn19041970
Heinrich Friedrich Hermann DegenerEnkelsohn1902
Friedrich Karl August DegenerEnkelsohn1897
Friedrich Wilhelm Heinrich DegenerEnkelsohn1895
Urenkel
K a r l Friedrich August DegenerUrenkelsohn1943
Friedrich Wilhelm H o r s t DegenerUrenkelsohn1935
H e r b e r t Heinrich Friedrich August DegenerUrenkelsohn1931
Heinz August Friedrich DegenerUrenkelsohn1921
Schwiegereltern
Johann Christoph DegenerSchwiegervater18081889
Marie Sophie E l i s a b e t h MummentheySchwiegermutter18031875
Schwiegersöhne & Schwiegertöchter
Caroline Luise Auguste M i n n a WieseSchwiegertochter18741940
Karoline Amalie Luise ArmbrechtSchwiegertochter18601933
Schwiegerenkel
Auguste Lina A l w i n e GebhardtSchwiegerenkeltochter19061945
Emma Anna Auguste Lina ArmbrechtSchwiegerenkeltochter1898
Alwine Caroline Auguste HoffmeisterSchwiegerenkeltochter18961928
Irmgard Waltraut Auguste ArmbrechtSchwiegerenkeltochter