Caroline Wilhelmine A u g u s t e Degener

Kontext

Caroline Wilhelmine A u g u s t e Degener Christian Friedrich August Degener F r i e d r i c h Wilhelm Degener Johann Christoph Degener Marie Sophie E l i s a b e t h Mummenthey Heinrich August Wilhelm Degener

Eltern

Vater Geburtsdatum Mutter Geburtsdatum

Partner & Kinder

Partner Geburtsdatum Kinder
 Christian Friedrich August Degener 1872  Heinrich August Wilhelm Degener

Ereignisse

Ereignisart Datum Ort Land Beschreibung
Geburt 1876
Tod 1950

Fakten

Media

Notizen

Quellen

Verwandtschaft

NameVerwandtschaftsgradGeburtsdatumGeburtsortSterbedatumSterbeort
Partner
Christian Friedrich August DegenerPartner oder Ehemann1872
Kinder
Heinrich August Wilhelm DegenerSohn19001976
Enkel
Arnold Karl Heini Willi DegenerEnkelsohn1927
Albert Ludwig Friedrich August DegenerEnkelsohn1924
Schwiegersöhne & Schwiegertöchter
Lina Auguste Minna DunemannSchwiegertochter1901