Kracke

Kontext

Kracke Auguste Degener Heinrich Friedrich Ludwig Heinrich Ludwig Degener Johann Christian F r i e d r i c h Degener Sophie Henriette E l i s a b e t h Sophie Henriette Ahrens Caroline Sophie Christiane Degener Eduard Kracke Emilie Kracke Mimi ledig Marie Kracke Malli

Eltern

Vater Geburtsdatum Mutter Geburtsdatum

Partner & Kinder

Partner Geburtsdatum Kinder
 Auguste Degener  Eduard Kracke
 Emilie Kracke Mimi ledig
 Marie Kracke Malli

Ereignisse

Fakten

Media

Notizen

Quellen

Verwandtschaft

NameVerwandtschaftsgradGeburtsdatumGeburtsortSterbedatumSterbeort
Partner
Auguste DegenerPartnerin oder Ehefrau
Kinder
Eduard KrackeSohn
Emilie Kracke Mimi ledigTochter
Marie Kracke MalliTochter
Enkel
Gretel KrackeEnkeltochter